Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:

KB - 0504FN

0.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 64gb
Bình luận (0)

KB - 1001N

1 980 000.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : H.264 và MJPEG
Bình luận (0)

KB - 1002N

1 980 000.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : H.264 và MJPEG
Bình luận (0)

KB - 1204FN

0.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : Hỗ trợ hình ảnh panoramic.
Bình luận (0)

KB - 1301N

2 780 000.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : H.264 và MJPEG
Bình luận (0)

KB - 1301WN

0.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : DC 12V
Bình luận (0)

KB - 1302N

2 780 000.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : H.264 và MJPEG
Bình luận (0)

KB - 1302WAN

0.00 VNĐ
Hỗ trợ khác: : Wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m
Bình luận (0)

KB - 1302WN

0.00 VNĐ
Bình luận (0)